Insulin er livsvigtigt

Insulin er et livsvigtigt signalstof, også kaldet et hormon, der dannes i bugspytkirtlen.

Glukose er cellernes brændstof og insulin er nøglen, der skal bruges til at åbne cellerne så glukosen kan komme ind i cellerne og blive omsat til energi.

Blodsukkerniveau styrer insulin

Normalt styrer ens blodsukkerniveau frigivelsen af insulin fra bugspytkirtlen.

Det betyder, at når blodsukkeret stiger for eksempel i forbindelse med et måltid, så stiger frigivelsen af insulin også.

Når der ikke frigives insulin

Ved type 1-diabetes er denne frigivelse helt eller delvist ophørt. Kroppen mangler insulin og glukosen hober sig op i blodet, og blodsukkeret bliver derfor højt.

Derfor skal du tage insulin flere gange i døgnet, for at efterligne bugspytkirtlens funktion, så du undgår at få for højt blodsukker.

Behandling med insulin

Formålet med behandling med insulin er at efterligne kroppens egen måde at lave insulin på.

Det mest almindelige er at tage insulin efter det, man kalder basalbolusprincippet. Her deler man insulinen op i henholdsvis basalinsulin og bolusinsulin.

Basalinsulin virker langsomt

Basalinsulin Kaldes også for langsomtvirkende insulin. Det har til formål at dække din krops basale behov for insulin hele døgnet.
Basalinsulin holder dit blodsukker stabilt mellem måltiderne og om natten.

De fleste med type 1-diabetes tager basalinsulin én gang i døgnet, det er typisk om morgenen.

Basalinsulinen begynder at virke 2-4 timer efter du har taget det og virker mellem 18-24 timer (enkelte insulintyper virker op til 42 timer).

Bolusinsulin virker hurtigt

Bolusinsulin Kaldes også for hurtigtvirkende insulin eller måltidsinsulin.

Det har til formål at dække din krops behov for insulin i forbindelse med et måltid eller som korrektion, hvis dit blodsukker er for højt (korrektionsinsulin).

Bolusinsulin er et supplement til din basalinsulin.

Du skal tage din bolusinsulin, før du spiser et kulhydratholdigt måltid, og når du skal korrigere et blodsukker, der ligger for højt.

Virker efter 10-30 minutter

Bolusinsulin virker efter 10-30 minutter, og den maksimale virkning
opnås efter cirka en ½ til 3 timer afhængig af insulintype.

Virkningsvarigheden er mellem 3-4 timer (enkelte insulintyper virker op til 8 timer).

Hvad er mit insulinbehov?

Der er stor forskel på, hvor meget insulin det enkelte menneske har behov for.

Du kan derfor ikke sammenligne dig og dit insulinbehov med andres.

Snak med din diabetesbehandler om dig og din livsstil, så I sammen kan få udarbejdet en god behandlingsplan.

Nyttige links