Velkommen til diabetes.rm.dk – en hjemmeside for dig, der er i behandling for diabetes på et hospital i Region Midtjylland.

Information om diabetesbehandling i Region Midtjylland

Denne hjemmeside er til dig, der er i et behandlingsforløb for diabetes på et hospital i Region Midtjylland. Her finder du information om din behandling, muligheder og tilbud samt viden om diabetes. Du finder også links til din lokale diabetesafdeling på det hospital, du er tilknyttet.

Hvis du er pårørende til en person med diabetes, er denne hjemmeside også for dig. Her kan du finde information og viden om behandlingsmulighederne i Region Midtjylland.

Diabetes.rm.dk drives af Steno Diabetes Center Aarhus i samarbejde med diabetesafdelingerne på regionshospitalerne i Region Midtjylland.

Sammen om et godt liv med diabetes

Diabetesafdelingerne på regionshospitalerne i Region Midtjylland og Steno Diabetes Center Aarhus arbejder tæt sammen om at udvikle nye og individualiserede forløb til behandling og forebyggelse af type 1-diabetes. Forløb, som er målrettet den enkeltes livsituation og behov.

Vi inddrager vores brugere og pårørende i arbejdet, så de nye forløb passer ind bedst muligt ind i en hverdag med diabetes.

Målet er at forbedre behandlingen

Målet er at bidrage til et godt liv for mennesker med diabetes – uanset hvor i Region Midtjylland man bor og modtager behandling.

  • Vi vil sætte mennesker med diabetes fri og være der for dem med de rette tilbud, når behovet er der.
  • Vi vil klæde mennesker med diabetes på til at tage vare på egen sygdom og leve et så sygdomsfrit liv som muligt.
  • Det tror vi på, giver mere frihed og bedre behandling for den enkelte – og et bæredygtigt sundhedsvæsen med større overskud til at hjælpe dem, der har det største behov.

Læs mere om samarbejdet på stenoaarhus.dk

Læs om inddragelsen af brugere og pårørende

Om Steno Diabetes Center Aarhus

Steno Diabetes Center Aarhus er Region Midtjyllands udviklingscenter på diabetesområdet. Vi udvikler og samarbejder om nye og innovative diabetesindsatser inden for forebyggelse, behandling og forskning. I særlig grad til gavn for alle, som er påvirket af diabetes, men i høj grad også til gavn for det samlede danske sundhedsvæsen.

Steno Diabetes Center Aarhus er drevet og ejet af Region Midtjylland og støttet af en 10-årig bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

Læs mere på stenoaarhus.dk